• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม, ไฟฟ้าสื่อสาร
  • ประสบการณ์ 0-1 ปีขึ้นไปมีความรู้พื้นฐานด้านNetwork
  • สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล