• วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมยานยนต์
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

26-May-17

 

Applied
  • Provide maintenance service to Com & SCADA Dept.
  • Maintenance plan and prepare technical inspection.
  • Faults finding and providing rectifications.

25-May-17

 

Applied
  • Handle day to day maintenance tasks
  • Supervise Teams of Technicians
  • Planning, review and writing maintenance reports.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล