• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์​ หรือ วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้และความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Computer Engineering or Computer Science
 • Able to solve problem in PC, hardware, network
 • Good in English communication skill

28-Apr-17

 

Applied
 • Electronic Manufacturing Services (EMS)
 • Printed Circuit Board Assembly (PCBA)
 • Knowledge of programming languages and tools

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้าน RF
 • สามารถใช้ TEMS/Nemo tool สำหรับ Walk test/Drive te
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้าน In building 2G/3G จะพิจารณาเป็

25-Apr-17

 

Applied
 • วิศวกรทดสอบสัญญาณระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G, 3G, 4G
 • จบ ปวส. ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม, อิเลคโทรนิคส์
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์​ หรือ วิทยาศาสตร์
 • มีความรู้และความสนใจในเทคโนโลยีการสื่อสาร

24-Apr-17

 

Applied
 • Thai National, Male / Female
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Programming, VBA, Excel Macro

20-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล