• สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และทดสอบระบบ Macro
  • ปริญญาตรี ขึ้นไป ในสาขาโทรคมนาคม
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงาน in-building design

28-Apr-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย อายุ : 20-30 ปี
  • ปวช.-ปวส.ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
  • ติดตั้งสายสัญญาณและอุปกรณ์

27-Apr-17

 

Applied
  • ติดตั้ง,และซ่อมบำรุง Internet AIS Fibre ให้ลูกค้า
  • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • พ้นภาระทางทหารแล้ว

25-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล