• Project Management/Project Coordinator
 • ประสบการณ์3 – 5 ปี
 • Microsoft Project

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • •Proficient in using AutoCAD program for designin
 • Driving license

24-Feb-17

 

Applied

Automation/Project Engineer

Creation Center Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Degree or higher in Electrical Engineering
 • 3 years’ experience in water and waste water
 • PLC, SCADA, Touch Screen and electrical control

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

22-Feb-17

 

Applied
 • สามารถวางแผน/ดูแล/จัดสรรบุคลากร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บริหาร

20-Feb-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ่
 • รวบรวมเวลาทำงานคนงาน ขาด ลา มาสาย ส่งสำนักงานใหญ่
 • ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

20-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล