• Project Manager Real Estate
  • GM Real Estate
  • Construction Manager

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
  • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล