• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานดีเยี่ยม
 • บริหารจัดการงานให้อยู่ภายใต้งบประมาณโครงการ

28-Mar-17

 

Applied
 • บริหารจัดการโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • อายุ 23 – 25 ปี ประสบการณ์ 0 – 3 ปี

28-Mar-17

 

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • 5+ years disk drive industry experience
 • Strong problem solving and analytical skills

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • Project management skills
 • Able to handle multiple projects

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering – Mechanical, Electrical
 • Experiences in engineering Management
 • Good command in both Thai & English

27-Mar-17

 

Applied
 • Factory’s Facilities Management
 • Client Management / Self Motivated
 • 7-10 years relevant working experiences

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล