• Project Manager Real Estate
 • GM Real Estate
 • Construction Manager

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

20-Jul-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

19-Jul-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

19-Jul-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • สามารถคุมงาน / ประสานงาน / แก้ไขปัญหาได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำสูง

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล