วิศวกรโยธา

S.T.K.CHINDAMAMEE CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • อายุ 28 -40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมโยธา
 • มีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

25-May-17

 

Applied
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ผู้อำนวยการส่วนประจำศูนย์บริการทางวิชาการและเทคนิค

23-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า โยธา
 • ประสบการณ์งานควบคุมการก่อสร้าง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านงานระบบ M&E

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการถอดแบบประมาณราคา
 • มีความสามารถในด้านภาษา

22-May-17

 

Applied
 • strong Continuous Improvement / LEAN Manufacturing
 • Six Sigma, LEAN, Green Belt or Black Belt
 • Motors, blowers, electronic manufacturing

17-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล