• Project Management/Project Coordinator
 • ประสบการณ์3 – 5 ปี
 • Microsoft Project

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในออกแบบและการควบคุมงาน
 • มีรถยนต์เป็นของตนเองและใบขับขี่

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำบริหารทีมงานและผู้รับเหมาได้
 • มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ

20-Feb-17

 

Applied
 • วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างในโครงการ
 • ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับทางหน่วยงานราชการ

20-Feb-17

 

Applied
 • Minimum of 15 years experience
 • Salary Negotiable
 • 6 month contract

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล