• experience in All Engineer over 15 years
  • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
  • Project Managment, Innovation for Manufacturing

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Engineer (3 units)

INTEQC Group

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

  • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แมคคาทรอนิค
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วิศวกรรมอาหาร

18-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล