• Project Management/Project Coordinator
  • ประสบการณ์3 – 5 ปี
  • Microsoft Project

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • บริหารดำเนินการ งานโครงการก่อสร้าง
  • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง (กว.)

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล