• วางแผนบริหาร ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง ทีมงาน
  • บริหารต้นทุนการดำเนินงานให้อยู่ภายในงบประมาณ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Managing and executing annual CAPEXs
  • Electrical and process control capital projects
  • Control device calibration and supports

21-Feb-17

 

Applied
  • Initiates and facilitates lean improvement program
  • Strong change management skills
  • At least 7 years of experience in CI, Six Sigma

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล