• Bachelor’s Degree in engineering field
 • 3 years working experience in Project Management
 • Manage project information in SAP.

22-Feb-17

 

Applied
 • Procurement
 • Engineer
 • Manufacturing

22-Feb-17

 

Applied
 • Health & Safety
 • Automotive Air condition
 • ISO14001

20-Feb-17

 

Applied
 • Automotive Air condition
 • ISO, Manpower, budget Control
 • Engineering

20-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in engineering field
 • 3 years of working experience in a technical
 • Experience working in a project engineering/manage

20-Feb-17

 

Applied
 • Maintenance Manager with Automotive Manufacturing
 • CNC, PLC and Facility control
 • Good In English

19-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาพร้อมใบประกาศ
 • สามารถทำงานโครงการก่อสร้่างได้
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่

17-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรโยธา
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years’ experience in roles
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Proficient with office applications & AutoCAD

17-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical or Mechanical
 • 4 years Engineering and Project Management
 • The ability to work independently.

17-Feb-17

 

Applied
 • Electrical system
 • Electronic and electrical components
 • Facilities maintenance

27-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล