• ชาย/หญิงอายุ 25 ปีขึ้นไป (ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
  • ปวส. - ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
  • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
  • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

21-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล