Service Engineer

Protec Systems (Thailand) Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Able to attend training overseas
 • Able to travel within Thailand on short notice
 • Able to communicate effectively in English and Tha

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International and new set up company.
 • Bachelor Degree in Mechanical / Electrica Engineer
 • 3 years experience.

28-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวะกรรม สาขาเครื่องกล,ยานยนต์
 • ควบคุมและดูแลการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
 • ควบคุมกระบวนการจัดทำเอกสารตามระบบISO

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,อิเลคทรอนิคส์
 • ตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้า, ระบบประปา
 • มีใบผ่านงาน

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี สาขา เครื่องกล
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำงานของช่าง
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านอาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับพลังงาน
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็คทรอนิคส์
 • มีใบอบรมอนุรักษ์พลังงาน

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

28-Mar-17

 

Applied
 • Sales Engineer
 • วิศวกรฝ่ายขาย
 • Watercourse Co.,Ltd.

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรกลทางการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. / ป. ตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

26-Mar-17

 

Applied
 • Engineering support of Metrology Instrument
 • Technical advising, troubleshooting and seminar
 • Leader of Measuring precision instrument

24-Mar-17

 

Applied

Sales Engineer

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • degree or above in Mechanical or other related
 • Good at strategic thinking and comprehensive
 • Terrific channel development and management

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Service Engineer
 • Service Engineer
 • Machining

24-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5ปี

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล