• Willing to work as Contract in project
  • To challenge the new opportunity in upcountry
  • High payment & High potential working

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ควบคุมและบริหารการทำงานในส่วนคลังอะไหล่
  • วางแผนการสำรองอะไหล่คงคลัง
  • จัดทำรายการเบิกเงิน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอะไหล่

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล