• maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

20-Jan-17

 

Applied

Design Engineer

JAC AYUTTHAYA

ภาคกลาง

  • Design Engineer
  • Work at Ayutthaya province
  • Good command in English both spoken and written

09-Jan-17

 

Applied
  • ประสานงาน,วิเคราะห์,เชื่อมแผนงาน
  • วิเคราะห์ต้นทุนแผนกวิศวกรรมประจำวัน,เดือน,ปี
  • ตรวจสอบการสั่งซื้อและจัดทำประมาณการ

06-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล