• maintenance and manufacturing and lubricants
  • machine , run efficiency, cost and plan
  • maintain , service standard and optima

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  • เพศ : ชาย , หญิง 20-35 ปี

17-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล