PM & Part Management Manager (Maintenance Manager)

ThaiNamthip Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน 8ปี
 • บริหารจัดการระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

MAINTENANCE MANAGER

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Plan, manage and supervise on-going maintenance
 • Manage and supervise the installation, testing
 • Work on the machine line and associated equipment

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง-ชาย วุฒิปริญญาตรี
 • เครื่องกล-อุตสาหกรรม, การตลาด
 • มีความรู้พื้นฐานและเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย วุฒิปวช.-ปวส.-ปริญญาตรีไฟฟ้า, เครื่องยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านปั๊มลม มอเตอร์ และ Inverter
 • คลิกปุ่ม " Apply Now"

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-8 years experience in PLC of Switchboard
 • Male or Female, Thai Nationality, 25-45 years old
 • Have both knowledge of electrical and mechanical

23-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

22-Feb-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • 5 yrs. exp in Mechanical, Machinery part designs
 • Expertise in Auto CAD, Solid Works, Invertor
 • Practical of English

21-Feb-17

 

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Production Manager

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineer
 • 5 years' experience in Management Level
 • Good command of English

21-Feb-17

 

Applied
 • ปวช และ ปวส เครื่องกล ช่างยนต์อุตสาหกรรม
 • ซ่อมบำรุงส่วนกลาง ประจำหน่วยผลิตคอนกรีต
 • ขับรถเป็น / มีใบขับขี่รถยนต์

20-Feb-17

 

Applied
 • 8 years’ experience in manufacturing
 • Degree or higher in Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics/Electrical/Mechanical.
 • Experience in X-ray, XRF and XRD field.
 • Good command in English.

18-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล