• Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตั้ง และตรวจซ่อมอาการเสีย
 • ฒิปวส. ขึ้นไปทางอิเลคทรอนิกส์ แมคคาทรอนิกส์
 • มีความสนใจเกี่ยวกับระบบไมโครคอนโทลเลอร์

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical, Industrial
 • 0-10 years working experience in a manufacturing

14-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, no age limit
 • degree in Electrical, Mechanical any related
 • 0-5 years working experience in utility system

14-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • สามารถเชื่อม tig ได้
 • ประสบการณ์ในงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี

13-Jan-17

 

Applied

ช่างกลึง CNC

Thai Asia Rice Product Co., Ltd.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย / อายุ 25 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานด้านงานกลึง และใช้ระบบ CNC

12-Jan-17

 

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • Graduated from Electrical Engineering
 • Machines and Tools planning,

11-Jan-17

 

Applied
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering
 • Planning & Control Project Schedule

11-Jan-17

 

Applied
 • Related experience at least 2 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience at least 10 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

11-Jan-17

 

Applied
 • experience at least 5 years
 • Machines and Tools planning
 • Project planning and Schedule Control

11-Jan-17

 

Applied
 • Related experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Must fluent in English: Spoken, Written

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male (preferable) age above 25 years
 • 3-5 years in related industry
 • Must fluent in English: Spoken, Written

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Utilities and facilites system
 • Bachelor degree in mechanical engineering
 • air-condition and ventilation system

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล