• degree graduate in Mechanical, Electrical
 • Experience in metal press industry
 • Strong interpersonal skill, communication

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree of Engineering or high vocational
 • 2-3 years in field of Stamping die maintenance
 • Have knowledge and skill of stamping die

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree of Mechanical,Electrical
 • 30-35 Years old
 • experience 3-5 years in Facility Manufacturing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Bachelor's degree graduated in mechanical
 • Solid knowledge in design for progressive
 • Minimum 3 years work experience

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
 • มีความอดทน ขยันในการทำงาน

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขา ช่างเทคนิค ,ช่างเชื่อม ,ช่างยนต์ ,ช่างกล
 • เพศ ชาย อายุ 20 - 45 ปี
 • ดูแลการใช้พลังงานไอน้ำ

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Willing to work as Contract in project
 • To challenge the new opportunity in upcountry
 • High payment & High potential working

29-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer/Project Engineer (Nakorn Ratchasima / Kalasin Based)

Thai Wah Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor degree in Engineering
 • Minimum 3-5 years work experience in maintenance
 • Good command of written and spoken in English.

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและบริหารการทำงานในส่วนคลังอะไหล่
 • วางแผนการสำรองอะไหล่คงคลัง
 • จัดทำรายการเบิกเงิน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของอะไหล่

27-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมงานไฟฟ้าในโรงงาน
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • Establish self-maintenance for machines
 • Initiate cost saving project in maintenance
 • maintenance strategy for balancing reliability

25-Mar-17

 

Applied
 • โบนัสประจำปี
 • ค่ากะ ,เบี้ยขยัน
 • ค่า On call

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Mar-17

 

Applied
 • Male/female 20-30 years old
 • Preferable 3+ years experience with conventional
 • mechanical engineer

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล