• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทางบริษัท มีหลายแผนก จึงพิจารณาตาม สาขาที่ถนัด

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher of Mechanical, Electri
 • Understanding of fundamental of equipment
 • Utilities and Facility technical knowledge

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Engineering (Mechanical, Electrical)
 • Experience in engineering or electronics
 • Good command of written and spoken in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 20 years up
 • Diploma of Technical, Electrician, Mechanical
 • 0-5 year related field experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors degree in Engineer or Science
 • 0-3 year with experience in PCB with QE functions
 • Age 23- 35 years old

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Engineer
 • Electrical, Chemical, IE
 • Mechanics, Electronics, Chem., IE

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • 3 or more years of work experience
 • Workable knowledge in English.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical/Material/Ceramic
 • 10 or more years of work experience
 • Carries out the technical workload

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work with very famous group company
 • to work in big organization with benefits
 • to utilize your Mechanical skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Industrial
 • Having experience in Planning, Industrial Engineer
 • Able to communicate English language

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female with 35 year old and above
 • English speaker
 • Experiences in Spring Manufacturing is a plus

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor's in Electronics, Electrical, Mechanical
 • Experience in IC / Semiconductor
 • Good English communication

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Production Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience in a manufacturing
 • Required good communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Available to work at site
 • Can do O.T. , holiday working
 • Auto Cad program professional will be consider

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

28-Mar-17

 

Applied
 • Maintaining plant Safety Engineering system
 • Internal and External audits
 • Facility field

28-Mar-17

 

Applied
 • Male, 25 years upwards
 • Degree in Electrical / Mechanical engineering
 • Good knowledge in ISO 9001, ISO 14001

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in engineering, Mechanical, Electrical
 • 3 years of related experience
 • Team player, with a positive attitude

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for Procurement of Automation & Tool
 • 2 – 3 years experience in Procurement role.
 • Degree in Mechanical Engineering

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • 5+ years disk drive industry experience
 • Strong problem solving and analytical skills

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.E in Mechanical, Electrical
 • 2-4 yrs of experiences in facility and maintenance
 • Strong leadership and good management skill

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors or Masters degree in Mechanical Engineer
 • Project management skills
 • Able to handle multiple projects

28-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintenance planning
 • Improvement of all Mechinery
 • Maintenance cost

28-Mar-17

 

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพในสาขานั้นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วุฒิปริญญาตรี สาชาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 - 5 ปี

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำเอกสารอินวอยส์-แพ๊คกิ้งลิสต์
 • ทำบุ๊คกิ้ง
 • แพลนตู้เข้าโรงงาน

27-Mar-17

 

Applied
 • พบปะผู้คน และได้ลงมือซ่อมเครื่องจักร
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี รายได้เพิ่ม
 • ไปต่างจังหวัดบ่อย

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Welding Engineer,Mechanical
 • Welding production control system.
 • Control law relating to industrial and ISO system

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

27-Mar-17

 

Applied
 • Leading, guiding and supervising team
 • Planning and reporting on machine loading
 • Controlling all operations following safety

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree Majoring in Mechanical
 • Experience PLC, HMI, Technical/Electrical Drawing
 • Strong verbal and written communication in English

27-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-25 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

27-Mar-17

 

Applied
 • Male, Age 22-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 2-5 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

27-Mar-17

 

Applied
 • Engineering, preferably Mechanical Engineering
 • 15 years of experience in plant management
 • TS16949 – automotive standard knowledge

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering – Mechanical, Electrical
 • Experiences in engineering Management
 • Good command in both Thai & English

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineer / Mechanical
 • At least 7-10 years experiences in related functio
 • Good command in English both Written and spoken

27-Mar-17

 

Applied
 • Male, Age not over 35 years, Thai Nationality
 • Degree Industry,Electrical,or Mechanical Engineer
 • 2-5 yrs of work experience in Maintenance&Facility

27-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิระดับปวส. หรือปริญญาตรี
 • วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงหรือฝ่ายผลิตอย่างน้อย3 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Electrical power engineer
 • 5 years experiences in purchasing management
 • Have knowledge of Electrical or Mechanical parts

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • automation
 • design
 • machine

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 5 years of work experience in manufacturing
 • Good command in English skills

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 - 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิ , ทำงานเชื่อมโลหะ
 • มีประสบการณ์เชื่อมงานโลหะต่างๆ

26-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมเครื่องยนต์ รื้อและประกอบเครื่องยนต์ได้
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการซ่อมเครื่องยนต์

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี(วิศวฯเครื่องกล)
 • พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ออกแบบ ประกอบชิ้นงานเหล็ก ติดตั้ง
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศได้

26-Mar-17

 

Applied
 • สามารถใช้ CAD/CAM ได้
 • มีความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • มีประสบการณ์งาน CNC 3-5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical, Electrical
 • Experience working in the HDD, electronics
 • Familiarity with LEAN principles

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-5 years Engineering experience
 • B.Eng. or M.Eng. in Mechanical, Mechatronics
 • Manufacturing Process Design Knowledge

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechatronic Engineering and Electrical
 • Effective Management and Communication
 • Statistical analysis skill

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.Sc. in Engineering
 • Skill in AutoCAD or similar cad program
 • Knowledge of PLC programing

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree / Diploma in Mechanical Engineering.
 • Good design experience in Fixtures & Tooling.
 • Good knowledge on Solid Works and AutoCAD.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล