• Experience in engineering design, data analysis
 • Good command in English
 • Problem solving skill

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. – ปริญญาตรีสาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องแบบการตกแต่งภายในและโครงสร้าง

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี / โท วิศวกรรมเกษตร, จักรกลเกษตร,
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตร

24-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถเขียนงาน Shop Drawing ได้

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล