• สามารถเชื่อมไฟฟ้า – อาร์กอนได้
 • ใช้เครื่องมือ เครื่องวัดได้คล่องทั้งไฟฟ้า และกล
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นกะได้ ทำโอทีได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Chemical, Mechanical
 • Knowledge of ISO9001, ISO14000, GMP.
 • Control plans to achieve the company's goals.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักร
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • สามารถออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักร

25-Mar-17

 

Applied
 • Excellent command of English.
 • At least 15 years of working experience
 • Excellent team work and conflict management skills

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To Supervise Production process and implement
 • To Supervise in problems solving of production
 • To coordinate with Plant Manager in improving

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับใบสั่งงานจากหัวหน้าทบทวนคำสั่ง ก่อนลงมือปฏิบัติ
 • รีด/ปั๊มแผ่นลวดตามที่กำหนด
 • ปั๊มตัดชิ้นงานตามรูปแบบในใบสั่ง

23-Mar-17

 

Applied

ช่างประกอบ

MAXWELL COMPRESSOR CO., LTD.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ ความสามารถด้านเครื่องยนต์ เครื่องกล
 • ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร

21-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ปวส ปริญญาตรี
 • ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร และอะไหล่เครื่องจักร
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering
 • 5 years management experience chemical industry
 • Good communication skills in English

21-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล