• Male only and Thai nationality
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • 3 years in the position of Maintenance Engineer

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive knowledge
 • Mechanical knowledge
 • Basic engine knowledge

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai national, age not over 35 years.
 • Degree in Mechanical, Industrial
 • 4 years experiences in New model

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Customer Engineer

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • A Bachelor’s degree in Engineering
 • Experience in a regulated business is required
 • Working knowledge of TPM, CMMS

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • ทัศนคติดี และทำงานเป็นทีม

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male, Age over 27 years
 • Bachelor’s degree of Electrical Engineering
 • Good computer and English skills

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical & Electrical
 • 3 years in mechanical & electrical in construction
 • Good command of English

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ ออกแบบไฟฟ้าระบบไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนได้

26-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงในโรงพยาบาล
 • เพศชาย อายุ ขั้นต่ำ 20-35 ปี
 • ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กโทรนิค,ช่างกล

25-Mar-17

 

Applied
 • Opportunity to expertize in machinery field
 • grow up with strong supported Japanese company
 • climb up your career in engineer field

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม Set Upเครื่อง CNC ให้สามารถใช้งานตามแผนงาน
 • แก้ไขปัญหาเครื่อง CNC ให้ใช้งานได้ตามปกติ
 • ดูแล รักษา ซ่อมบํารุงตามแผนงานซ่อมบํารุง

24-Mar-17

 

Applied
 • Engineer license is needed.
 • More than 7 years in construction work
 • Good knowledge of Microsoft Office, AutoCAD.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาโยธา , อุตสาหการ , เครื่องกล
 • เพศชายอายุ 24 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ทางด้านการเขียนแบบ ออกแบบ

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 2
 • เคยผ่านงานโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทบรรจุภัณฑ์
 • สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male Preferable in 25 - 35 years old
 • Degree in Mechanical / Instrument Engineer
 • Knowledge of ISO 9000/50000

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปวส. อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • ควบคุมดูแลเครื่องจักร

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์การจัดการงาน New Model 3 ปี ขึ้นไป
 • ประสานงาน New Model ที่เกี่ยวข้องกับ Automotive

24-Mar-17

 

Applied
 • วิศวกรรม สาขา อิเล็คฯ, เครื่องกล, อุตสาหการ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์, มีทักษะการประสานงาน
 • งานวิเคราะห์กระบวนการผลิต

24-Mar-17

 

Applied

SMT Engineer PT17031710

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • To control operate SMT machines
 • Average command of English

23-Mar-17

 

Applied

Automation Engineer

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ME,EE,Automation filed, 2-3 years experience
 • Test run,buy off, design Automation m/c
 • 5 wk, Provident fund,Fix bonus,insurance

23-Mar-17

 

Applied

Process Engineer - Printing process

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ME,Mechatonic, Automation
 • Design flow and mass product 3D Printing process
 • 5wk,Provident fund,Fix bonus,Insurance

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Process Engineer - Auto Process

Mattel Bangkok Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ME,Mechatronics,Automation or related filed
 • Auto loading, auto process of new robotics
 • 5wk,Provident fund,Fix Bonus, Insurance

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Production, Industrial, Mechanical or
 • Minimum 8 years in Engineering function
 • 3 years in management level

23-Mar-17

 

Applied
 • THAI NATIONAL ONLY
 • MECHANICAL OR INDUSTRIAL ENGINEER QUALIFIED
 • 7+ YEARS EXPERIENCE

23-Mar-17

 

Applied
 • Minimum of 5 years engineering experience
 • Proven leadership capacity
 • PDM (SmarTeam) and ERP system experience

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experiences in manufacturing for FMCG
 • Experiences in materials handling systems for food
 • Degree in Mechanical Engineering or related fields

23-Mar-17

 

Applied

Field Service Engineer

Volvo Group (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Providing support activities and information
 • Supporting and advising technical problem
 • Supporting and find out solution

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical, Electrical
 • In charge of test program / tester
 • Understand measurement methods /technics

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national, age not over 35 years
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • Good command in English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national , age not over 35 years
 • Degree in Mechanical, Electrical, Mechatronic
 • Good command in English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai national and Age not over 35 years
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • Experience in process improvement

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. สาขาช่างยนต์ เทคนิคยานยานต์
 • สามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล , ไฟฟ้า
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบบำบัดอากาศเสีย
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด และทำงาน เสาร์ อาทิตย์

22-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female age between 23-30 years old
 • Experience in QA, QC in automotive parts business
 • Computer literacy (excel, word, power point)

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้ ในเวลาที่จำเป็น
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical, Electrical Degree & TOEIC 450 up
 • Able todiagnosis maintenance breakdown and monitor
 • Knowledge in Hydraulic and Pneumatic System

21-Mar-17

 

Applied
 • Experience with OEM packaging equipment for 3 – 6
 • Testing machines and packaging systems
 • Executing site acceptance tests with customers

21-Mar-17

 

Applied
 • to be part of leading manufacturer
 • Very attractive remuneration package
 • to learn Japanese culture and learn to work

21-Mar-17

 

Applied

SMT Process Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • SMT
 • EMS Business
 • BOM/Revised/Control Production Plan

21-Mar-17

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F,Transp,Meal,Mobile,PC
 • UP TO DATE SMT Industry
 • Exp. in SMT / Design circuit

21-Mar-17

 

Applied
 • Bonus 2mths, Med Ins,Prvd F,Transp,Meal,Mobile, PC
 • UP-TO-DATE Electrical device Manufacturing
 • Exp. in SMT / Control Circuit board over 15 yrs.

21-Mar-17

 

Applied
 • M.Sc,M.Eng,PhD. in EE,ME,Telecom,Computer,Physics
 • Fluent in English communication skills
 • 0-1 year work experience

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ช่างประกอบแม่พิมพ์
 • Mold Fitting
 • ประจำเครื่อง CNC, EDM

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Engineer

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Chemical or Food industry preferred
 • ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001
 • ส่งประวัติมาที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

21-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล