• เพศ ชาย, หญิง อายุ 21 - 32 ปี
 • ระดับการศึกษาชปวช.- ปริญญาตรี
 • ขียนแบบ ออกแบบ วางแผน ระบบงานไฟฟ้า

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To handle sales for Commercial building markets
 • To handle selling of Grundfos products to project
 • To prepare offers making sure of customers

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Diploma or Bachelor degree in Environmental
 • 1-3 years up in Mechanical design
 • Male or Female Age 20-30 Year old

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Able to run equipment controlled PLC
 • Oversee and direct the installation of the entire
 • Modifying existing control systems

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง 1 ปีขึ้นไป

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ เพื่อนร่วมงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกแบบงานระบบสุขาภิบาล+ประปา
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม REVIT ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์ประมาณราคา งานระบบสุขาภิบาล
 • สามารถคิดแบบ ถอดแบบ เขียนแบบและแก้ไขแปลนงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Automotive field.
 • Monday - Friday Only
 • Family Environment.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Tendering experience power sector
 • Experience in preparation of various technical bid
 • Engineering degree preferably in Electrical

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project execution experience in power sector
 • Experience in transmission lines and substations
 • Electrical or civil engineering degree preferred

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in die casting/automotive industry
 • Introduce new product technology into TH market
 • Entrepreneurship and performance driven

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

SALES EXECUTIVE (Vacuum Pump)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Mechatronics Engineering
 • Providing product training to distributors
 • Works on sales target and closes sales

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Engineer Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical Engineer
 • Licensed of Professional practice
 • Construction business

25-Apr-17

 

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

EPC Project sale engineer

STRONGTECH INDUSTRY CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 35 Years old
 • Bachelor's degree in Industrial / Mechanical
 • 3 Years sale experiences at EPC scale

25-Apr-17

 

Applied
 • CAD operation support, Pre sell and Training
 • CAE operation support, Pre sell and Training
 • Basic CAD system support

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduate Mechanical Engineer, Industrial Engineer
 • Computer skills, Planning skills
 • Minimum 3 - 5 years of working experience

25-Apr-17

 

Applied
 • Contact and visit the customers to present/promote
 • Company's products to grow existing customers
 • Maintain & keep a good relationship with customers

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Operation and Maintenance experience

25-Apr-17

 

Applied
 • 3 years of experience in rotating equipment
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • experience in all areas mechanical equipment work

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

25-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการประเมินราคา
 • จัดทำงบประมาณในการทำงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

25-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคำนวณ
 • ออกแบบงานโครงการ
 • ควบคุมดูแลสั่ง Past Equipment

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขา ช่างกลโรงงาน,
 • สามารถทำ OT,ทำงานนอกสถานที่ได้

25-Apr-17

 

Applied
 • Must have experience managing in a global
 • Demonstrated strong leadership qualities
 • Bachelor of Science degree

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in engineering services
 • Electrical or Mechanical (E&M)
 • Good English communications

25-Apr-17

 

Applied
 • Precious Experience working in Trading Company
 • Willing to work in Small Medium Size Company
 • Opportunity to work in center of Bangkok

25-Apr-17

 

Applied

Quality Control Engineer

Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree of Mechanical Engineering
 • Reviewing and implementing production check
 • Market situation analysis, Documenting test

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Apr-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

24-Apr-17

 

Applied

AREA SALES ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Degree or higher in Mechanical, Industrial
 • 4 years’ sales experience of selling industrial
 • Possess good presentation, negotiation skills

24-Apr-17

 

Applied
 • Robotics Software Engineer
 • PCL programmer, Fanuc
 • Omron, Siemens, Automation programmer

24-Apr-17

 

Applied

Area Manager - Mining

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Global leading MNC in mining
 • Pump maintenance and service
 • Mining mineral processing

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Service Engineer

GDC Technology Pte Ltd

กรุงเทพมหานคร

 • Service support & planned maintenance to equipment
 • Background in with Digital Cinema equipment
 • Analyzing the root cause of failures

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Sales manager

JAMES HOWDEN (THAILAND) LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • minimum of five years sales experience
 • proactive and responsive to customer needs
 • Strong time management and organizational skills

24-Apr-17

 

Applied
 • Male or Female age: 27-32 years old
 • 5 years experience in s'parts purchasing
 • 5 years exp of using PO Module of Oracle or SAP

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR SERVICES FIELD ENGINEER

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male, age between 30 – 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • At least 5 years of experience in field service

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

FIELD SERVICES ENGINEER

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Mechanical or Electrical
 • 3-5 years’ experience as Field Engineer
 • Able to work for 6 days per week

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Calpeda (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • รับผิดชอบงานขายปั๊มน้ำทุกประเภทในภาคอีสาน
 • รักษาความสัมพันธ์ในกลุ่มลูกค้าเดิม
 • วางแผนการตลาด และหาเพิ่มการขายในกลุ่มลูกค้าใหม่

24-Apr-17

 

Applied

BRANCH SERVICES MANAGER

Uawithya Machinery Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Male, age between 33 – 38
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Electrical
 • 5 years of experience in the position of Technical

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Store Maintenance Manager

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Manage overall maintenance function
 • Good command of English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working for a well-known Office Building in BKK
 • Attractive income, benefit & challenge of working
 • Prioritise, assign & supervise engineering staffs

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล