FACILITIES MANAGER

PRTR Executive Recruitment

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Thai Citizen, Male
 • Degree (or higher) in Mechanical Engineering
 • Aged 33 – 40 years old

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,อิเลคทรอนิคส์
 • ตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้า, ระบบประปา
 • มีใบผ่านงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี สาขา เครื่องกล
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับพลังงาน
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็คทรอนิคส์
 • มีใบอบรมอนุรักษ์พลังงาน

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

16-Jan-17

 

Applied
 • International Company
 • Permanent role
 • Competitive Salary

06-Jan-17

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล