• เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • สามารถทำโปรแกรม CAD / CAM ได้เป็นอย่างดี

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ สั่งการงานซ่อมบำรุง
 • วางแผนซ่อมบำรุง, ควบคุมสั่งการงานซ่อมบำรุงเร่งด่วน
 • ดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม, งานอื่นที่ได้รับ

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม การออกแบบ และติดตั้งเครื่องจักร
 • ตรวจสอบแบบเครื่องจักร
 • ควบคุมการทดสอบการทำงานของเครื่องจักรหลังการติดตั้ง

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or Master's degree in Mechanical Engineer
 • 3 years up in related field
 • tatistical Process Control (SPC)

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22- 35 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ ในตำแหน่งช่างยนต์
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมรถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Admin-Store / ธุรการ-สโตร์

Pinsiam Co Ltd

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ปวช-ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ
 • มีความอดทนและขยัน มีมนุษสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายอายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ ระดับดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Male or Female, Thai nationality, Age 38-50
 • Bachelor Degree in any related fields
 • 5-10 years working experience

24-Mar-17

 

Applied
 • Develops and Follow up a business plan and sales
 • Follow up the marketing plans as needed
 • Provides timely feedback to senior management

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
 • โรงผลิตไฟฟ้า หรือปิโตรเคมี
 • จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied

Sales Engineer/วิศวกรการขาย

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • sales targets
 • coordinating sales projects
 • Analyzing costs and sales

23-Mar-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • Male Thai national / Age 38 years-old up
 • Bachelor Degree in Law
 • 5 years experiences focusing on Law , Legal

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in Product Development and Construction
 • Good Written and Oral Communication in English
 • Work-Life Balance, 5 Working Days a Week

23-Mar-17

 

Applied
 • degree or higher in Engineering, Electrical
 • Experience of the factory inspection or management
 • Certification in ‘ISO9001 lead auditor/auditor’

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ ปริญาตรี ด้าน ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป / สัญชาติไทย
 • ดูแล ตรวจสอบ เครื่องจักร ตามบริษัทของลูกค้า

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in related fields
 • GPA 2.50 above
 • TOEIC Score = 550

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Find new alternative source of supply
 • Sourcing Material
 • 2-5 years exp. in sourcing in electronic

22-Mar-17

 

Applied
 • Engineerin Mechanical / Electrical
 • Management team service
 • Proficiency in English

22-Mar-17

THB70k - 90k /เดือน

Applied

Design Engineer

Chai Machinery Supply Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
 • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
 • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

22-Mar-17

 

Applied
 • จบ ปวช. หรือ ปวส. ในสาขา ช่างยนต์
 • คุ้นเคยและอ่านแบบทางวิศวกรรมได้ดี
 • ขับรถได้และมีใบขับขี่รถยนต์

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช./ปวส. เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • คุมเครื่อง CNC ตัดไม้เฟอร์นิเจอร์ตามแบบ

22-Mar-17

 

Applied
 • work in one tire and rubber group company
 • who are prompt for better growth and challenging
 • knowledge of Mechatronics Engineering, automation

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานกลึง CNC
 • บริษัท มีโอที ค่าเบี้ยขยัน ค่าพาหนะ โบนัส
 • ช่างกลีงมีประสพการณ์จะพิจรณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Minimum 5 years’ experience in technical field
 • Good leadership
 • Flexible to work at night

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical or Mechanical
 • > 3 years’ experience
 • Flexible to work at night

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical Design, Mechanical Devices
 • Support Plants in Asia Pacific Region
 • Hydraulic, Pneumatic System

20-Mar-17

 

Applied
 • To manage and handle heavy duty machine department
 • To manage team to modify maintenance of heavy duty
 • To manage 100+ people in control in machine dept

20-Mar-17

 

Applied
 • Asia Pacific
 • production industry
 • production line Automotive industry

20-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล