DEPUTY COO (ENERGY BUSINESS)

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Fluent in English
 • Having experience in formulating policy

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

MAINTENANCE MANAGER (BASED IN NORTHEAST OF THAILAND)

PRTR Recruitment and Outsourcing Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 5 years’ experience in engineering management
 • Bachelor’s or Master’s in Mechanical Engineer
 • Good service mind and have a sense of urgency

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย วุฒิวิศวกรรมเครื่องกล , สิ่งแวดล้อม
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิก, ช่างกล
 • มีใบรับรองการผ่านงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล