Safety officer

Toshiba Carrier (Thailand) Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Summary result of monthly inspection & management
 • Orientation new employee
 • Prepare government report that related with safety

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

21-Feb-17

 

Applied

Sales Engineer

Phol Dhanya Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

19-Feb-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • กำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
 • จบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมความปลอดภัย
 • เพศชายอายุ 24 - 30 ปี

13-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล