• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี (จป.วิชาชีพ)
  • มีประสบการณด้านงานความปลอดภัยโดยตรง อย่างน้อย 5 ปี
  • มีใบรับรองด้าน Safety และผ่านการอบรมกับหน่วยราชการ

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล