• Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Control and prevent the accident in the store
 • Set the safety & health regulations

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai nationality, Age 30-45
 • Bachelor's Degree in engineering or industrial tec
 • 5 - 10 years working experience in production

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

12-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล