• Male/Female, Thai Nationality, 35-40 years old
  • Bachelor degree in the field of Safety or related
  • 10-15 years working experience

21-Mar-17

 

Applied
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
  • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
  • อายุ 18-55 ปี

20-Mar-17

 

Applied
  • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล