• Male or Female, Age between 22-35 years old.
 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • Good command of spoken and written English.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Project & Service Engineer

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Experienced in maintenance and project
 • Food and Beverage industry is preferred
 • Must have your own car

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แลงานด้านความปลอดภัยภายในหน่วยงาน

22-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้ในระบบ OHSAS 18001

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 35
 • ควบคุมระบบประปา
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied
 • วางแผนบริหารจัดการการผลิตน้ำ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

22-May-17

 

Applied

Safety Supervisor

URC (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2 years’ experience
 • Able to work at Samutsakorn Industrial Estate

19-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร จป.เทคนิคขั้นสูง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงาน

18-May-17

 

Applied

Safety Engineer/จป.วิชาชีพ

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

18-May-17

 

Applied
 • ดูแลในส่วนด้านความปลอดภัย
 • การศึกษาต้องจบสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ในสายงานโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-17

 

Applied
 • เพศชาย / อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-May-17

 

Applied
 • Cando Attitude , Standardize
 • Continuous Improvement
 • Teamwork

17-May-17

 

Applied
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ อย่างครบถ้วน
 • ป.ตรี

17-May-17

 

Applied
 • . ถ้ามีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ

17-May-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ความอดทนสูง

17-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล