Safety Health & Environmental Dapartment Manager

Inteqc Feed Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Male or Female 25-35 years old
 • Degree in Safety Health & Environmental
 • safety health license is required

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการอบรม จป. วิชาชีพ อย่างครบถ้วน
 • ป.ตรี

20-Jul-17

 

Applied
 • . ถ้ามีประสบการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาษาอังกฤษ พอใช้ได้ อ่านออก เขียนได้
 • ปวช หรือ ปวส ขั้นต่ำ

20-Jul-17

 

Applied

Safety Manager

Coats Thread (Thailand) Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Positive Reinforcement on Safety
 • Make security arrangements
 • Conduct safety inspection/review safety audits

19-Jul-17

 

Applied
 • Environment Health & Safety
 • Corporate Environment Health & Safety
 • Environment Health & Safety senior level

19-Jul-17

 

Applied

Safety Engineer/จป.วิชาชีพ

THE STEEL INDUSTRY CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

17-Jul-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ความอดทนสูง

17-Jul-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพหรือผ่านการอบรมเพิ่มเติม
 • ดูแล กำกับงานด้านความปลอดภัย ในโรงงานฯ
 • ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

15-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล