• ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
  • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
  • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

28-Feb-17

 

Applied
  • Bachelor Degree of Occupational Health and Safety
  • Professional Safety Officer Certification
  • at least 2 years in relevant experience

27-Feb-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

27-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล