• ดูแล ความเรียบร้อย และความปลอดภัยของพนักงาน
 • จัดทำแผน โครงการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย
 • กำกับดูแลให้พนักงานปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง

24-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์์ในงาน

23-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
 • ปริญญาตรีสารขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ผ่านการฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนด

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree of Occupational Health and Safety
 • Professional Safety Officer Certification
 • at least 2 years in relevant experience

20-Mar-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล