Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในงานจป. อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA in Safety management, Engineering
 • Initiate and organize OHS training of employees
 • In depth knowledge of legislation and procedures.

20-Jun-17

 

Applied

Safety Officer/จป.เทคนิค

BENJA POLYCOAT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล