• Bachelor’s Degree in Occupational Health & Safety
  • Control and prevent the accident in the store
  • Set the safety & health regulations

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Male/Female, Thai nationality, Age 30-45
  • Bachelor's Degree in engineering or industrial tec
  • 5 - 10 years working experience in production

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรี ขึ้นไป (ด้าน จป.วิชาชีพ)
  • ดูแลรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงานก่อสร้าง

17-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล