• Great growing opportunities
 • Dynamic Environment
 • Global company based in Ayutthaya

23-Jun-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
 • มีความพร้อมในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านงานจป. หน่วยงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-55 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล