• เพศ ชาย/หญิง
  • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย ความปลอดภัย
  • สามารถย้ายที่พักไปตามโครงการก่อสร้างต่างๆ

21-Jul-17

 

Applied
  • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวส. ถึงปริญญาตรี
  • ควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงาน (ก่อสร้างหน้างาน)

18-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล