• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมพลังงาน
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • การปรับปรุงสภาพการทำงานที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น อายุไม่เกิน 28 ปี
 • ต้องมีประสบการณ์เรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับนักศึกษาจบใหม่

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

13-Jan-17

 

Applied
 • Automotive Air condition
 • ISO, Manpower, budget Control
 • Engineering

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher of Bio-Chemical Engine
 • Over 10 years experiences in QSHE
 • Good leadership and team player, presentation

12-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

12-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี

12-Jan-17

 

Applied

Quality Manager

--

ภาคตะวันออก

 • Degree in Engineering, Sciences
 • 5 years in quality environment with managerial
 • Qualified and able to perform internal and externa

11-Jan-17

 

Applied
 • Male only
 • Safety ativities
 • Have experience in Safety

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล