• ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย /สรรหาอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

25-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • ได้รับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศ

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งหน้าที่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or related
 • 2-3 years of working experience in production
 • Fluent in spoken and written English

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good managing and problem solving character
 • Male or Female, Thai Nationality, Age 35-50
 • lead the team to follow production and management

24-Mar-17

 

Applied
 • HSE / Occupational health & Safety / Environment
 • Well known Company
 • Work at Bangpakong

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health & Safety
 • At least 2- 3 years experience in Health, Safety
 • Experience with ISO 14001 & OHSAS 18001 System

23-Mar-17

 

Applied
 • Age 23-29, Bachelor Degree in Engineer
 • 0 - 5 years experience
 • English, TOEIC 600

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาชีพ
 • เพศชาย อายุ 28-40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัย อย่างน้อย 3 ปี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
 • ปริญญาตรี หรือ โท คณะสาธารณสุขศาสตร์
 • ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 38 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ จป.วิชาชีพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

20-Mar-17

 

Applied
 • จบสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO / 5 ส.

20-Mar-17

 

Applied
 • Safety Manager
 • EHS Manager
 • ISO9000, ISO14001, GMP and HACCP

20-Mar-17

THB90k - 160k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Occupation, HSE
 • Experience 5-10 years in HSE
 • Experience within road construction industry

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล