• ปริญญาตรีหรือโทสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบพื้นที่และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การจัดทำและส่งเอกสารรายงานจปว,รายงานประชุมคปอ

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผน ควบคุม ดูแลด้านความปลอดภัย
 • ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอภัย
 • นำเสนอ ฝึกสอน อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย

22-Mar-17

 

Applied

HSE Supervisor

Vinarco Services (Thailand) Limited

จังหวัดอื่นๆ

 • Minimum 5 years expeirence in SSHE Oil & Gas
 • Knowledge in HSE codes, standard, etc.
 • TBOSIET, HUET, NEBOSH

21-Mar-17

 

Applied
 • At least 5 years direct safety experience in O&G
 • A university degree, preferably in business
 • Safety Engineer , Procifient in English

21-Mar-17

 

Applied
 • Master in Occupational Health, Industrial Hygiene
 • 1 year or up of relevant working experience
 • more than 550 of TOEIC scores

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล