• No experience required
 • Get high benefit with overtime
 • Salary 1K or above, 5 Days working per week

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Safety Manager

DVASCO CO., LTD.

เมืองนนทบุรี

 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • 10 year experience in Safety for Construction
 • Good command of English

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering support of Metrology Instrument
 • Technical advising, troubleshooting and seminar
 • Leader of Measuring precision instrument

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Sales Engineer

Fasco Motors (Thailand) Limited

เมืองนนทบุรี

 • degree or above in Mechanical or other related
 • Good at strategic thinking and comprehensive
 • Terrific channel development and management

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Customer Service Engineer
 • Service Engineer
 • Machining

24-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • บริหารความปลอดภัย จป.วิชาชีพ
 • มีความก้าวหน้า
 • มีความมั่นคง

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ และเชื่อมประกอบงานต่างๆ
 • ชาย อายุ 22-45 ปี
 • มีความขยันและอดทน

24-Mar-17

 

Applied
 • จบด้าน จป.วิชาชีพ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • ทำระบบ ISO 9001:2015

24-Mar-17

 

Applied

Marketing & Sales Manager

Creation Center Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Degree, preferably in Chemistry, Chemical Engineer
 • 10 years experience in marketing & sales
 • Mature, outgoing personality

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ปี
 • ปวช. - ปวสไฟฟ้า
 • เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ ติดตั้งระบบไฟฟ้า

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เชี่ยวชาญในการถอดแบบระบบไฟฟ้า
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า (หรือโซล่าร์)

24-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Degree in Industrial Engineering or Supply Chain
 • 3years in Supply Planning or Supply Chain function

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Creation Center Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Degree in Chemistry, Chemical Engineering
 • 2-3 years experience in industrial sales
 • Own Vehicle, computer literate & fair command

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Monitor and inspect the operating conditions
 • Analyze the health of systems in all satellites
 • Give advice about technical issue in satellite

23-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจสอบดูและระบบไฟฟ้าในโรงงานและป้ายโฆษณา
 • ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • เพศชาย อายุ 23 ขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมไฟ
 • ผ่านการเกฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ inkjet
 • จบสาขาอิเลกทรอกนิกส์ ระดับ ปวชขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied

Service Engineer

Protec Systems (Thailand) Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • Able to attend training overseas
 • Able to travel within Thailand on short notice
 • Able to communicate effectively in English and Tha

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • International and new set up company.
 • Bachelor Degree in Mechanical / Electrica Engineer
 • 3 years experience.

21-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

Helukabel(Thailand) Co., Ltd.

เมืองนนทบุรี

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวะกรรม สาขาเครื่องกล,ยานยนต์
 • ควบคุมและดูแลการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
 • ควบคุมกระบวนการจัดทำเอกสารตามระบบISO

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลควบคุมการทำงานของช่าง
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านอาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของระบบงานไฟฟ้า,ประปา
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง,ช่างกลโรงงาน

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านการดูแลระบบอาคาร อย่างน้อย 5 ปี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปริญาตรี. สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ควบคุมงานไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.สาขาไฟฟ้า,ช่างกลโรงงาน,อิเลคทรอนิคส์
 • ตรวจสอบด้านระบบไฟฟ้า, ระบบประปา
 • มีใบผ่านงาน

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญาตรี สาขา เครื่องกล
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารสูง
 • ดูแลงานระบบเครื่องกล

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับพลังงาน
 • ปวส. สาขาไฟฟ้า,เครื่องกล,อิเล็คทรอนิคส์
 • มีใบอบรมอนุรักษ์พลังงาน

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า,

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเคอร์ พริ้นเตอร์
 • ประจำสำนักสลากฯ สนามบินน้ำ นนทบุรี

20-Mar-17

 

Applied
 • Sales Engineer
 • วิศวกรฝ่ายขาย
 • Watercourse Co.,Ltd.

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • งานเดินสายทีวีภายนอกและภายใน
 • ติดตั้งสัญญาณทีวี

20-Mar-17

 

Applied
 • SENIOR COST ENGINEER
 • COST PLAN COMPANY LIMITED
 • Civil Engineer, Electrical Engineer and Mechanical

20-Mar-17

 

Applied
 • QUANTITY SURVEYOR MANAGER
 • COST PLAN COMPANY LIMITED
 • Civil Engineer, Electrical Engineer and Mechanical

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเครื่องจักรกลทางการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. / ป. ตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง

20-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน(2กะ)
 • เพศ ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-55 ปี

20-Mar-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ของบริษัท
 • สามารถออกซ่อมงานต่างสถานที่ได้
 • ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

20-Mar-17

 

Applied
 • รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานใหญ่
 • รวบรวมเวลาทำงานคนงาน ขาด ลา มาสาย ส่งสำนักงานใหญ่
 • ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

19-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 - 2 ป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น

19-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช ขึ้นไป สาขาวิชาช่างทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ติดตั้งไฟฟ้า

19-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล