• เพศชาย อายุ 25 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถทำงานเข้ากะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อมอุปกรณ์รถยนต์
 • เพศชาย อายุ 20 – 30 ปี
 • ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
 • งานด้านแม่พิมพ์ ควบคุมเครืองจักร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนการทำงานให้ทางองค์กรเขียนแบบ ถอดแบบงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Mechanical, Electrical
 • Experience working in the HDD, electronics
 • Familiarity with LEAN principles

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Experience Gas turbine LM6000 and power plant
 • Good in English Language and Computer literacy

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher of Rubber Technology
 • 0 - 2 year(s) experience in related field
 • New graduates are also welcome

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • In charge of designing
 • Product design
 • In charge of RF designer by simulating

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum with 5 years related
 • Experience in managing a tool room
 • Bachelor degree in Engineering or related field

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good knowledge of machining processes
 • Proficient in Quality Tools
 • Solid exposure to APQP & PPAP is a must

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Degree in Engineering
 • Knowledge of IC Packaging,SAW,Die attach
 • Required TOEIC Score is 500 up

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับงานซ่อมจากลูกค้า
 • ตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยานยนต์
 • เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่
 • บันทึกรับสินค้า
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์
 • ปวส ขึ้นไป ไฟฟ้า ,เครื่องกล, อิเล็คทรอนิกส์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age 22-35 years old
 • Chemical Engineer or Polymer Engineer
 • New graduated we are welcome

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Robot automation system
 • Electronic test instrument, Test Engineering
 • Software skill

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
 • สามารถทำงานที่อำเภอลาดบัวหลวงได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in engineering.
 • To take care the supplier’s process and quality
 • Speak and Writing in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command in English and presentation skill
 • Have knowledge in GMP,HACCP,ISO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering,chemical engineer
 • ISO 9001, ISO 14001 knowledge is preferred
 • Good interpersonal and communication skills

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 or more years working experience
 • Good understanding of Cat.5E UTP
 • Holding a valid CCNA or HCNA, CCNP or HCNP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 23 - 45 ปี
 • งานซ่อมประจำบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A degree engineer in mechanical, production
 • Experienced 2-8 years
 • Process engineers, yield improvement and process

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • A degree engineer in computer or control
 • Capable to use software application for electrical
 • Familiar with Industry Standard SEMI-S2, UL and CE

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 1-3 years experience in CNC machining.
 • New Program Engineering E-Block

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in industrial Technology
 • 3 years experience in production section
 • Monitoring daily machine out-put

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Machining Engineering
 • To understand customer drawing
 • To set up Fixture in CNC machine

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Occupational Health & Safety.
 • 3 years of Professional Safety.
 • Good command in English and computer literacy.

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Establishing and monitoring OH&S KPI in the region
 • Male or female, Thai nationality
 • Bachelor’s Degree or higher in Engineering

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย (เท่านั้น) อายุ 28 -35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ทักษะด้านการวางแผนงาน และการสอนงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขายานยนต์ / ไฟฟ้า / อิเล็กทรกนิกส์
 • ขับขี่รถยนต์ได้และมีใบขออนุญาติขับขี่

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูส่วนคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรม

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge in Process or Production Engineering.
 • To performing Prototype sample
 • Conduct Process Transfer to Operation

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล

22-Feb-17

 

Applied
 • Male/Female, Age 22-25 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 0-3 y exp
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Male, Age 22-30 Years old
 • Mechanical/Electrical Eng, 2-5 y exp Production
 • Good in Solid Work and Auto CAD, Good in English

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Welding Engineer,Mechanical
 • Welding production control system.
 • Control law relating to industrial and ISO system

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 yrs. exp in Measurement/ Calibration fields
 • CMM,Vernier, Caliper, Gauge, Microscope, Profile
 • Able to speak English

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Science or Relateed filed
 • 3-5 years experiences in ISO or Safety is preferre
 • Knowledge in ISO9000 ,ISO/TS16949, ISO14001

22-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Mechanical or Industrial
 • 3 -10 year in electronic manufacturing
 • Experience in Overall program manage skill

22-Feb-17

 

Applied
 • DIPLOMA OR HIGHER IN MECHANICAL ENGINEERING
 • EXPERIENCE 3 YEARS MORE IN AUTO PLANT , NAVIS WORK
 • BENTTEY AUTO PLANT

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 24 - 38 ปี
 • ป.ตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล