• 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พ่นสีด้วยมือ ,พ่นสีด้วยเครื่อง AUTO MATIC
 • ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Agricultural
 • Logistic,Engineer
 • Supply chain, Warehouse,

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 2 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Factory’s Facilities Management
 • Client Management / Self Motivated
 • 7-10 years relevant working experiences

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional Product Development Ceramics Bathroom
 • Casting Process
 • CAD Product Design Modeling Blocking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 7 years experiences in manufacturing
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai, Male or Female Age 35 - 45 years old up

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command in English and presentation skill
 • Have knowledge in GMP,HACCP,ISO

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mold, die, tooling, design engineer
 • solid work, autocad
 • drawing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good in Math and Logical Thinking
 • Bachelor/Master graduated in Engineering related
 • Perform consultation and continuously support

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience min 1-2 years
 • Quality improvement support to each factory
 • Support & advise to User with accurate

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Precast หรือโรงงานหล่อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Electrical maintenance,
 • Able to work “On Call” on weekends and holidays

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 5 years of exp in Power Plant/ Biomass
 • Good command of English.

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

23-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher of Chemical Engineering
 • 0 - 2 year(s) experience in Purchasing
 • Computer literacy in Microsoft Office

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ควบคุมกระบวนการผลิตงานเชื่อม

23-Mar-17

 

Applied
 • งานเชื่อมเหล็กประกอบผลิตภัณฑ์บริษัท
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี
 • มีใจรักในงานที่ทำ มีความขยัน อดทน

23-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female Age 27 years and above
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Have knowledge on minitab, six sigma

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Engineer
 • Ayutthaya
 • Improvement

23-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Degree in Electronic/Mechanical/Chemical Engineer
 • Graduated from well-known university is preferred
 • Good command in both spoken and written English

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • At least 8 years in Electronics manufacturing
 • Good interpersonal and analytical skill

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

23-Mar-17

 

Applied
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experienced 1-2 years.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • SPC, DOE knowledge is a plus
 • Bachelor’s degree in Engineering or related field
 • Experienced 5 years.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Technical Field
 • Setup and repair machines to meet MTTR
 • Supervise / Advise Technician

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master Degree/PhD in Mechanical Engineering
 • Work using dynamic and vibration skills to Design
 • Problem solve and implement solutions

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in any engineering field relates
 • Computer skill, English command
 • establish and maintain systematic

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารจัดการงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงเครื่องกล
 • จัดทำระบบ TPM ในหน่อยงานที่รับผิดชอบ
 • บริหารจัดการระบบการจัดเก็บ Spare part

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Engineering in Electrical
 • Knowledge and understanding Computer Programming
 • Able to communicate in English

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี สาขา เครื่องกล, เคมี, ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office, Auto Cad
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • Graduation minimum Bachelor of Industrial Engineer
 • Experience in controlling the development
 • Can communication in English

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience with fusing machine “OSHIMA 1600L”
 • Experience for Bonding garment more than 2 years.
 • Experience with “SINY” bonding machine.

23-Mar-17

 

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล