• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
 • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • 2 years of experience, and good engineering knowle
 • Can be working in the site and be able to trave

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Male / not over 35 years old.
 • 2 years of experience, in electrical design.
 • Can be working in the site and be able to travel

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fabric Care , Electronic , Hardware , Software
 • implementation ,modularization , electronics
 • HA/VA/TD ,customer,Electronic Engineering

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male only, age 25-35 years old
 • 1-3 years experience in Automation field
 • Good Eng / Have own Car&license

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Japanese Speaking
 • Salary 80-120K
 • Bangkok

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถได้อย่างปลอดภัย
 • รถยนต์มีอายุการใช้งานไม่เกิน 10 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Site Engineer

ABB Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s degree in Electrical
 • 1-3 years of experience in Power System
 • Preferably in service field or installation work

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering Mechanical
 • Provide coaching/counseling to foreman.
 • Very Good English communications

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

AFTER-SALES MANAGER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Develop and manage the after-sales services team
 • More than 8 years of technical work experience
 • Academic background in Mechanical or Industrial

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Manager

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • 3-4 years in elevator / construction project
 • Graduated in Mechanical / Electrical Engineering
 • Good English communication skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ในการประมูลงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
 • ยื่นซองประมูลงานก่อสร้าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงาน ควบคุมดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า, ประปา
 • ควบคุมงานติดตั้งให้ได้มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
 • ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดตามข่าวโครงการประกวดราคา
 • คัดเลือกโครงการที่น่าสนใจ
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นประมูลและติดตาม

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
 • วางแผนงานก่อสร้างและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน
 • ประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างอาคาร 8 ชั้นขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC Manager

GNR8 Manpower Solutions (Thailand) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Thai Nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Pharmaceutical
 • 8+ years’ experience in Pharmaceutical industry

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมงานระบบ
 • M&E
 • site engineer ,estimate

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SENIOR SALES ENGINEER

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Male or female, Thai nationality
 • Age between 25-35 years old
 • 3 years of experience as a Sales Engineer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Vocational qualification in mechanical engineering
 • Good hands-on capabilities
 • Selling experience is a plus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in any engineering
 • 2-5 years working experience in design engineer

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แก้ไขระบบไฟฟ้าบริษัทได้
 • ระดับการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • อายุ 18 - 35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • อายุ 22 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
 • อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่ต่างจังหวัดได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการซ่อม
 • ฟังและอ่านภาษาอังกฤษ
 • บุคลิกภาพดีรักงานบริการมีความอดทนสูง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Chemical Engineering
 • Work and deal with Japanese boss.
 • Take care and follow up the customers.

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนแบบงานระบบอย่างหนึ่งอย่างใด
 • ระบบปรับอากาศ (AC)
 • ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง (SN&FP)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บริหารจัดการงานติดตั้งงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง
 • ประสานงานกับโฟร์แมน ถึงแผนงานต่างๆ
 • จ่ายงาน และควบคุมการทำงานของโฟร์แมน และผู้รับเหมา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 27 - 35 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตรง ทางด้านช่างไฟฟ้า , ประปา , สุขาภิบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Marketing Engineer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor in Engineering
 • Good in English skills
 • Managing multiple projects/ tenders

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า อิเลคทรอนิค
 • มีประสบการณ์งานเดินสายไฟ ติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master or Bachelor’s degree in supply chain
 • 2 years of supervisory experience in supply chain
 • Excellent command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP
 • International Food manufacturer
 • Strong in Planning

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Rolling Stock Engineer

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Railway
 • Rolling Stock
 • Signaling

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 2-5 ปี
 • จบปริญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Supply Chain Manager (Metal Fabrication)

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Take full responsibility of Supply Chain function
 • Be part of strategic planning and innovation dev
 • Key person to drive Thai Company to global market

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ATE and/or semiconductor industry
 • Digital, Mixed Signal and/or RF Technology
 • C++ programming skills

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

NETWORK ENGINEER

GreenWill Solution Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 5-7 years’ experience in datacenter/IP Network
 • Cisco Certification&Juniper Security Certification
 • Part time/Full Time

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Engineering, Science, Supply Chain
 • 10 years’ working experience in automotive
 • Experience in purchasing materials

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Regional Continous Improvement Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Global home appliances company
 • Regional position
 • Dynamic work environment

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ซ่อม ปรับปรุง งานร้านสาขาซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์
 • วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส. สาขาไฟฟ้า
 • เพศชาย อายุ 20-28 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Programmer

SE-Education Public Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในระบบงานขายหน้าร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์, สารสนเทศ
 • สามารถเขียนโปรแกรม โดยภาษา ASP.NET, VB.NET, C#.NET

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล