• ปริญญาโทขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยอย่างน้อย 5-7 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภาครัฐ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Automotive,TS16949 background would be preferred
 • Min 1 year experience in Production line field
 • Bachelor's degree in Engineering

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics/Electrical/Mechanical.
 • Experience in X-ray, XRF and XRD field.
 • Good command in English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ(ปี) : 21 - 30
 • รับผิดชอบจัดทำเอกสารในการผลิต
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการผลิตแผ่น PC

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 20 - 29
 • งานท่อน้ำทิ้งภายนอกอาคาร
 • งานถังบำบัด,ถังน้ำดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in Engineering or Technical.
 • Experience in Production and Engineering fields.
 • Good command of both spoken and written English.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบคุณภาพ ISO

17-Jan-17

 

Applied
 • Quality engineer, customer side, mobile, molding
 • Report to QE Manager, dotted line to QE Director
 • Mechanical and Electrical Engineering graduated

17-Jan-17

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและความปลอดภัย
 • เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

17-Jan-17

 

Applied

SMT Process Engineer

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Experience in an EMS Company, SMT Process Engineer
 • Stong foundation in process control measures
 • Experience in stencil design, Solder paste

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male or Female, at 30 to 35
 • Degree in Mechanical, Electrical,Electromechanical
 • Experience Switchboard/Switchgear over 8 years

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Electrical Engineer/วิศวกรไฟฟ้า

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality, Male or Female
 • Age between 30 - 40 years old
 • degree or higher in Electrical of Engineering

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Design Engineer/วิศวกรออกแบบ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Design
 • Air conditioner
 • Electrical Engineer

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Assistant Manager/รองผู้จัดการ

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Male, Age 40 – 47 years, Thai Nationality
 • Degree in Engineering, Mechanical or Electrical
 • 10 years’ experience in maintenance function

17-Jan-17

 

Applied
 • 3 years of Health and Safety experience in factory
 • Equipped license of Safety Officer certified
 • Knowledge of Thai safety

17-Jan-17

THB90k - 120k /เดือน

Applied
 • ซ่อมบำรุงตรวจรักษาเครื่องจักร
 • ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลโรงงาน
 • ตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในวัตถุดิบ

16-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree in material science, chemistry
 • Proficiency (spoken & written) in English and Thai
 • Possesses strong communication skills

16-Jan-17

 

Applied

SHE Engineer

Lixil (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Bachelor in Safety, Occupational Health
 • Experiences on waste management
 • Professional in English communication skills

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับพนักงานในบริษัท
 • สอบสวนและประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior QA Staff

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • VDA Certificate
 • Automobile industry, ISO, TS 16949
 • Supplier Audit, New model (raw material)

16-Jan-17

 

Applied

Civil Engineer

SVI Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Achieve overall targeted result of construction
 • Inspecting project sites and evaluating contractor
 • Drafting detailed dimensional drawings and designs

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตหรือซ่อมบำรุงโรงงาน
 • วิเคราะห์ปัญหาการทำงานของเครื่องจักรผ่าน PLC
 • สามารถปฎิบัติงานแบบเป็นกะและไปงานนอกสถานที่ได้

16-Jan-17

 

Applied
 • bonus 4 months, position fee, family support, etc
 • Leading Chemical Manufacturing
 • Experience in factory safety and ISO

15-Jan-17

 

Applied

Logistic Head

Coffral-Thai Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Urgent required !
 • Multinational Growing Companies
 • Opportunity to work closely with management team

14-Jan-17

 

Applied
 • achelor’s of Engineering; Aerospace, Mechanical
 • Experience in Engineering function in manufacturin
 • Design, maintain and improve the repair process of

13-Jan-17

 

Applied
 • 5 years experience in maintenance or utility
 • Control Utilities Maintenance Budget
 • Good in English suchat@kensington.co.th

13-Jan-17

 

Applied
 • Reliability Manager or Maintenance Manager
 • 7 years in Food/Beverage/Dairy or related
 • Good in English

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/อิเล็คโทรนิกส์
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องมือวัด
 • รักการทำงานเป็นทีม และสามารถติดต่อประสานงานได้

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-40 ปี
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านออกแบบตู้ควบคุมไฟฟ้า

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ป.ตรี ด้านการขาย/การตลาด/ไฟฟ้ากำลัง
 • มีความรู้หรือความสนใจในด้านการขายงาน

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23-35 ปี
 • ป.ตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิคส์
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้ Computer

13-Jan-17

 

Applied
 • Refrigeration engineering involves planning
 • Designing, installing, testing, commissioning
 • Plan and implement preventive plan for maintenance

13-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • At least 5 years, experience
 • Experience in knowledge of Sale , Operation

13-Jan-17

 

Applied

Sales Engineer

Phol Dhanya Public Company Limited

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • เข้าพบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเขตตะวันออก
 • นำเสนอสินค้า กลุ่มระบบบำบัดน้ำ กรองน้ำอุตสาหกรรม
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สิ่งแวดล้อม

12-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Supplier Quality Engineer

EGR Group Siam Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Degree preferred, Professional Diploma, NVQ
 • Substantial experience in a high
 • Experience of working in Quality Assurance

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Technical Officer

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Min.2 years exp. QA &QC
 • Able to communicate English
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

12-Jan-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • VP Operation
 • Factory Manager
 • Factory Management of Beverage/Food/FMCG

12-Jan-17

มากกว่า THB160k /เดือน

Applied

Program Manager

AJ Hunters (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • program management, production process, schedule
 • product pricing, contract negotiation
 • EMS, new product introduction

12-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในระดับบริหาร 15 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านการกำหนดกลยุทธ์การบริหารต้นทุน

27-Dec-16

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล