• สามารถเขียน Auto CAD
  • อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี วิศวกรทุกสาขา

28-Jun-17

 

Applied
  • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
  • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล