• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Project Management Telecom Information Technology
 • Senior Manger 5 years experience Telecommunication
 • Engineering Skill and Management Skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Mechanical Engineer Manager

JAC Recruitment Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Mechanical Engineer
 • Licensed of Professional practice
 • Construction business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop&manage distributors in industrial sector
 • Relationship management and customer support
 • Mechanical technical sales experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบป. ตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male/Female, Thai Nationality, 27-45 years old
 • Bachelor degree in Electrical Engineer
 • 5-8 years working experience as electronic

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience in building construction
 • Good English written and oral communications
 • Minimum 4 years of experience in MEP construction

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

EPC Project sale engineer

STRONGTECH INDUSTRY CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

 • 35 Years old
 • Bachelor's degree in Industrial / Mechanical
 • 3 Years sale experiences at EPC scale

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Engineering Manager

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • FTK/TK projects
 • GIS/AIS substations
 • electrical design and secondary design

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • CAD operation support, Pre sell and Training
 • CAE operation support, Pre sell and Training
 • Basic CAD system support

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical Engineering
 • Site Installation
 • Project site 1 year

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Science, Engineering
 • Monitoring for developing New product
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Engineering Manager - Foods

Pepsi - Cola (Thailand)

กรุงเทพมหานคร

 • Project Management
 • Engineering Management
 • Engineering

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Own transportation with valid driving license
 • Have good command of business English
 • Chemical or mechanical back-ground/experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aged over 45 years old.
 • Civil Engineering
 • 15 years’ experience in high building

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. (สาขาไฟฟ้ากำลัง)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Risk-based security service, BCM, BCP, BIA
 • Corporate Security, Crisis management
 • Logistics Security, Vendor management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Graduate Mechanical Engineer, Industrial Engineer
 • Computer skills, Planning skills
 • Minimum 3 - 5 years of working experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Systems analysis work (check error, dispatch
 • Thai Nationality, Male/Female age 28-35 years old
 • Bachelor's degree or Master's degree in Computer

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Contact and visit the customers to present/promote
 • Company's products to grow existing customers
 • Maintain & keep a good relationship with customers

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor/Masters Engineering
 • Oversees assembly processes and operations
 • Subcon Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ มากกว่า 3 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Operation and Maintenance experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Drive Test Engineers

CellConsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดสัญญาณของระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปวส. หรือระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Drive Test Engineers

CellConsult Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ตรวจวัดสัญญาณของระบบโทรศัพท์มือถือ
 • ปวส. หรือระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai Nationality, Female or Male , age 25-30 years
 • 1-3 years’ experience as sales in any business
 • Good command in English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years of experience in rotating equipment
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • experience in all areas mechanical equipment work

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยและเกี่ยวกับอาชีวอนามัย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
 • ชาย อายุ 20 - 35 ปี
 • ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านแบบ และเคลียร์แบบก่อสร้างได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 5ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือสามัญ
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • งานระบบเครื่องกลของโครงสร้างอาคารสูง
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถอ่านแบบ ถอดแบบงานก่อสร้างอาคารได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad เบื้องต้นได้
 • มีประสบการณ์ในการถอดแบบประมาณราคาไม่ต่ำกว่า 2 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านสต๊อกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับเหมางานโครงสร้างหรืองานสถาปัตย์
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 35 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาโท

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานก่อสร้างอาคารสูง
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีใบประกอบวิชาชีพสามัญ (สย.)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับผู้รับเหมาหลัก

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานติดตั้ง ปรับปรุง
 • ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ปวช. - ปวส.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
 • ก่อสร้างอาคารสูง
 • ม.6 - ปริญญาตรี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบในการประเมินราคา
 • จัดทำงบประมาณในการทำงาน
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานคำนวณ
 • ออกแบบงานโครงการ
 • ควบคุมดูแลสั่ง Past Equipment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิ ปวช.- ป.ตรี สาขา ช่างกลโรงงาน,
 • สามารถทำ OT,ทำงานนอกสถานที่ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 2

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, aged 25 – 35 years old
 • At least 2 years of experience
 • Must have own car

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Facilities Management
 • Over 10 yrs of experience
 • Engineering background is a plus

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Project Coordinator

TUV Rheinland Thailand Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Good Time Management
 • Thai nationality male / female. Age not over 35
 • 1 year experience in administrative

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล