• Bachelor’s degree in Instrument Engineering
 • At least 1year of experience in sales function
 • Ability to recognize key decision makers

31 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาชั้น ปวส
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.หรือปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัย

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ปักเสา
 • มีประสบการเซอร์วิส บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

32 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

18-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิ ป.ตรี ด้านวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับ โครงสร้างบ้านระบบ Precast

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง,หรือระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป
 • ประจำต่างจังหวัดได้

17-Feb-17

 

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

VICE PRESIDENT

--

กระบี่

 • Budget Variance Analysis and other stipulated MIS
 • 8-10 years of progressively higher management
 • Achieve generation and export of power, plant

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกแบบและพัฒนาสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพและเขียนแบบในระบบ 3D
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และงานวิศวกรรมภายในโรงงาน
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบ สรุปและวิเคราะห์การใช้
 • จัดทำรายงานการคำนวณต่างๆ

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการขนส่งวัตถุอันตราย
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของสถานที่รับ-ส่งสินค้า

17-Feb-17

 

Applied
 • รับแจ้งซ่อม วางแผนนำรถเข้าซ่อม
 • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป

17-Feb-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Good command in English
 • Bachelor's or Master's in Engineering

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในโรงงาน
 • แนะนำฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย
 • ผ่านการอบรม จป.

16-Feb-17

 

Applied
 • Male, age 35 to 45 years, with a valid driver’s
 • 5 to 10 years of being in a biomass power plant
 • Able to independently host senior visitors

16-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันและเวลาที่กำหนดได้

16-Feb-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 8 ปี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีประสบการณ์งานคอนโด โรงแรม

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย ดูแลตัวเองดี ตัดผมสุภาพโกนหนวด
 • เอาใจใส่เรื่องการแต่งกายเวลาทำงาน
 • มีใจรักงานด้านบริการ ซื่อสัตย์

16-Feb-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล
 • ใช้โปรแกรม, Autocad, Sketch Up, 3D ฯลฯ ได้

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • ป.ว.ช.-ปริญญาตรี

16-Feb-17

 

Applied
 • High Vocational, diploma or above in Mechanical
 • 3-5 years experience in Power Generation& Engine
 • Fair command of spoken, written English

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / ปวส./ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • อ่านแบบได้ ทำงานเป็นทีมได้
 • ขยันอดทน

16-Feb-17

 

Applied
 • Engineering/Operations or Education or HES related
 • Preferably within training, leadership development
 • Work experience with offshore industry

16-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

15-Feb-17

 

Applied
 • ตรวจสอบอุปกรณ์สัญญาณเตือนภัยที่ติดตั้งให้กับลูกค้า
 • ปวช., ปวส., ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ดี

15-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering.
 • 3 years in in Maintenance or Project Engineer.
 • Computer literacy and Good command in English.

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electrical Engineering.
 • At least experiences more than 3 years .
 • Computer literacy and Good command in English.

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Industrial Engineer
 • Production Engineer
 • IE

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำและเสนอขายน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับเครื่องจ
 • ให้คำปรึกษา หรือ ฝึกอบรม ตลอดจนถ่ายทอดความรู้
 • ติดตาม-ตรวจสอบ-วิเคราะห์-หาข้อมูล-ดูแลแก้ไขปัญหา

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Demonstrated technical writing/communication ski
 • Have engineering license.
 • 1- 5 years relevant experience

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถควบคุมและตรวจสอบงานระบบทั้งหมดของโครงการได้
 • สามารถประมาณราคาและตรวจสอบแบบ Shop Drawing ได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้

15-Feb-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง/สถาปัตย์
 • ดูแลความเรียบร้อยและความคืบหน้าของหน้างาน
 • วุฒิปริญญาตรี ในสาขาโยธา /ก่อสร้าง

15-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Electrical Engineering.
 • Experience in Sales , Service & Maintenance.
 • Having knowledge of Air conditioning background.

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
 • ประสานงานด้านก่อสร้าง
 • วางแผนและควบคุมวัสดุ

14-Feb-17

 

Applied
 • ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบลิฟท์ ของโรงแรม
 • ปวส. สาขาการไฟ้า อิเลกทรอนิกส์
 • เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี

14-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงรถหัวลาก รถบัส
 • มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงในเวิร์ค-ช็อป

14-Feb-17

 

Applied
 • เพศชายอายุระหว่าง25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย1-3ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรืออื่นๆได้

14-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any related Engineering field
 • Must holding "Professional Engineer License"
 • Certificate in POR JOR 1 (ปจ. 1)

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช. – ปริญญาตรี
 • หัดรักษาเครื่องมือ ถือกฎความปลอดภัย
 • มีความอดทน หมั่นฝึกฝนอาชีพ

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เข้าใจในวิธีการที่จะประกอบรูปแบบชิ้นงาน
 • รู้จักการใช้เครื่องมือ รู้จักการประหยัดวัสดุ
 • เข้าใจในสิ่งหลักๆพื้นฐานของงานคือ แนวดิ่ง แนวฉาก

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เป็นงานช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็ก ช่างแอร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน

14-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor and/or Master Degree in Architecture
 • 5 years experience from a design professional
 • Adequate knowledge in Interior and Landscape

14-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส., ปริญญาตรี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

14-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล