• คิดคำนวณดูแลในเรื่องราคา จัดทำใบเสนอราคา
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ติดต่อประสานงานทั้งในและนอกองค์กร

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 19 - 30 ปี
 • มีความรู้ความสามารถ ด้านระบบไฟฟ้ากำลัง
 • ติดตั้ง ตรวจสอบ แก้ไข ระบบไฟฟ้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineering
 • Experience in office/warehouse lay-out planning
 • Good in English and work in Lamphun

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • production planning
 • Experience in jewelry industry or related
 • chains(mould,front-end,finishing OEM and sourcing)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
 • ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมเหล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics or Mechanical.
 • Experience in electronics industry.
 • Good English communication skills.

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Electronics and Mechanical
 • Min2-5 ys in electronics manufacturing experience
 • work in Lamphun

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Process Engineer
 • Production Engineer
 • Bachelor Degree

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เช็ค ตรวจสอบ ซ่อมแซม รถยนต์ ภายในบริษัท
 • มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงรถยนต์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • บันทึกลงประวัติงานซ่อม รถยนต์ เครื่องจักรกลหนัก

26-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ กว.
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.)
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 25-45 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมเครื่องจักร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
 • มีความพร้อมในการทำงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปวช., ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างเชื่อม
 • ประสบการณ์ด้านงานเชื่อม - ประกอบชิ้นงาน

26-Jun-17

 

Applied
 • 5 years of experience in designing, programming
 • Lead the process of automating work cells
 • Develop plans for new production systems

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree In Electrical or Electronic Engineering
 • Age 28-35 Year
 • Strong Practical Electrical Design / Test Skills

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาอิเลคทรอนิกส์ ไฟฟ้า
 • ซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์และเครื่องจักรต่าง
 • มีความขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ

26-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering in Electronics.
 • Can communicate in English.
 • Able to work in Lamphun province.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Electronics, Electrical
 • Good English communication
 • Able to work in Lumphun province

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
 • งานบริการซ่อม แก้ไข อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า

26-Jun-17

 

Applied
 • ชาย อายุ18ถึง30ปี
 • ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล / ไฟฟ้า
 • สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ช่างได้ดี

25-Jun-17

 

Applied
 • ซ่อมบำรุงตามแผนงานที่รับมอบหมาย ให้ตรงตามเวลา
 • เพศชาย
 • ปวช. / ปวส. สายช่าง หรือสายงานซ่อมบำรุง

25-Jun-17

 

Applied
 • Engineering Supervisor
 • Glazing Supervisor
 • Process, Production, Planning

25-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in engineering ; Mechatronic, Mechanic
 • 3 years’ experience with production lines
 • A few years experiencing in Sewing machine

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ.) สาขาอิเลคโทรนิค/สื่อสาร
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1-5 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ(กว.)

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 22 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีความรู้เกี่ยวกับงานวิเคราะห์ข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานทดสอบและทดลองผลิตภัณฑ์

23-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Electrical
 • Personality to represent Ethics and Values
 • Good overall understanding of wide range

23-Jun-17

 

Applied
 • Mechanical Maintenance Engineer
 • equipment design, purchase, commission
 • Implementing maintenance activity

23-Jun-17

 

Applied
 • Min 4 yrs experience in quality control management
 • ISO9000 Internal Auditor System&Implementation
 • Able to work in Lanphun province

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Thai Nationality
 • Male, Age not over 37 years old
 • Bachelor’s degree in Industrial, Mechanical

22-Jun-17

 

Applied
 • Mechanical & Injection molding engineer
 • Counseling and guidance to Technicians
 • Understands plastic part product design

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MSc or BSc in Mechanical Engineering
 • Mechanical drawing knowledge and GD&T
 • Maintain ISO9001:2015 system

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

22-Jun-17

 

Applied
 • การศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ
 • ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน/สัปดาห์ ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Completed education of not below Bachelor’s Degree
 • Experience in MRP is must
 • Experiences in project planning

22-Jun-17

 

Applied
 • degree in Mechanical Engineering, or Science
 • Experiences in Supplier Development
 • Ability to driving project involving defect root

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีความอดทนสูง
 • รักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล