• Bachelor Degree in Mechanical, Power Electrical
 • 2 years working experience in Sales Engineer
 • Good communication and interpersonal skills

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

18-May-17

 

Applied
 • ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส

16-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล