• เพศชาย-หญิง (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย - หญิง ( หรือสาวประเภท 2 ) อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • เช็คสต็อคสินค้าเข้า,ออกและสินค้าคงคลัง
 • มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Miccrosoft

22 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย /หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ปวช,ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

22 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, Age Not over 35 year old
 • Experience 0 - 2 years
 • Process, Chemical, Piping or Mechanical

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ประกอบชิ้นส่วน และติดตั้งงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • ประสบการณ์ 0-3 ปี
 • เพศชาย จบการศึกษาระดับ ปวส-ปวช

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Male, age over 32 years old
 • Good command of Japanese& English
 • 7yrs in QA/QC with Automotive field (Injection)

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน อดทน

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Good command of written and spoken English
 • Has knowledge Mechanical/Electrical design

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Petrochemical, Estimating,
 • EPC, Foster Wheeler, PMC, Oil and Gas, Oil, Gas
 • Proposal Engineer, Proposal Manager, Proposal

23 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Procurement
 • Purchasing
 • Buyer

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Chemical or Polymer Engineering
 • 10- 12 years’ experience in the industry
 • 35-45 years old

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 3 year in professional experience in BOI
 • Having background and networking in Automotive

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Cutting Tool Management
 • Stock control
 • Bachelor of Engineering in Mechanical / Industrial

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical, Aerospace
 • Junior Management Trainee
 • Mechanical Product Management

23 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Related experience at least 10 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Monitoring and Control & Management Construction

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Related experience at least 15 years
 • Graduated from Mechanical Engineering, Industrial
 • Monitoring and Control & Management Construction

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • experience at least 3 years
 • Male (preferable) age above 27 years
 • Graduated from Mechanical Engineering

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master in Business Administration
 • At least 5 years experience in managerial role
 • Strong planning, organizational skills

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 Years up as production or engineering manager
 • Experience in Extrusion Blow Molding, Injection
 • Strong leadership skill

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 3-5 years of experience in Automotive Manufacturin
 • Good oral and written communication in English

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years experience in supply chain function
 • Good command of English
 • Knowledge in material , operations , ISO16949

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 7 years in QA fucntion automotive manufacturing
 • Good command of English
 • ISO 16949 APQP PPAP SPC 8D report

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Chance to lead a high potential engineering team
 • Good compensation and benefits package
 • Pertinent trainings and workshops

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in technical education
 • 5-7 years working experience with some years
 • Experience in technical service / maintenance

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Testing machines and packaging systems
 • Preparing packaging lines for factory acceptance.
 • OEM packaging equipment for 3 – 6 years

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 2 years working experience in Direct Purchasing
 • Negotiable skil, cost analysis & inventory control
 • Excellent written & spoken English

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or related fields
 • Experience 2-3 years in Quality Control field
 • Good command of written and spoken English

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ช่างกลโรงงาน, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม
 • ประสบการณ์ในงานบำรุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-32, BE.Chemical or related field.
 • Experience in QA/QC in Automotive or Chemical.
 • Has experience in Plating and Coating process.

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, 28~35 years old
 • 5 years of Experience in maintenance activity
 • Testing for vibration of machines

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 30 years old
 • degree or Master’s degree in any fields
 • 3 years’ experience for Material Planning

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female only, age not over than 35 years old
 • Has knowledge as a leader for more than 3 years
 • Understand and can use inspection instrument

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineer
 • 3-5 years experience in engineering
 • Good command in English

24 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาเครืองกล
 • สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมกับมีใบขับขี

24 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกลไฟฟ้า/สาขาอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์เรื่องซ่อมบำรุงเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป

24 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง
 • อายุ 20-45 ปี

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years in data center construction
 • 5 years of critical infrastructure maintenance
 • degree in Electrical Engineering

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Min 10 years of experiences in onshore
 • Bachelor or Master Degree in Mechanical
 • Competence on MS office,Auto cad

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Automation, Electrical Engineer
 • 3 Years of consumer goods industry experience
 • Good Command in English

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Chemical Engineer
 • 10 y exp in petrochemical Lube base plants
 • Feasibility study, Petrochemical configuration, PM

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (เคมี)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างดี

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineer or related fields
 • 2-3 years' experience in Production Engineering
 • Good command of English communication

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • -
 • -
 • -

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • -
 • -
 • -

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Opportunity to work in global company
 • Grow yourself by being highly responsible position
 • to work in company that do business

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน ช่างเป่าพลาสติก
 • ปวช.-ปวส.สาขาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลโรงงาน
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Printing, Ink
 • HACCP, ISO
 • Packaging, Health and Safety

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22-25 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี

25 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • 5+ years exp. in rotating machine maintenance
 • having high responsibility, plus logical thinking
 • having a supervisory skill

25 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล