• 1-3 ปี ด้านงานกระบวนการชุบโลหะ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ประสานงานกับฝ่ายคุณภาพและฝ่ายผลิต

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านการผลิตในโรงงาน
 • มีใบประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมวิชาชีพ (กว.)
 • สามารถเข้ากะและทำโอที ได้

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพ
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieve production of Staple Fiber
 • Plan, implement, and monitor the achievement
 • Implement / execute trials for development

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Instrumentation & Controls
 • 6 - 10 years of experience in the instrument
 • Knowledge of scientific principles and advance

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PATRA is a leading procelain tableware
 • 5 days work ( Mon - Fri ) / Week
 • @ Nongkhae, SARABURI

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พ่นสีด้วยมือ ,พ่นสีด้วยเครื่อง AUTO MATIC
 • ปวช. - ปวส.
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวช.ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน หรือช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Agricultural
 • Logistic,Engineer
 • Supply chain, Warehouse,

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • รับผิดชอบเรื่องการจัดการพลังงานตามระบบ ISO 50001
 • ตรวจประเมินสภาพการใช้งานของเครื่องจักร
 • ปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา วิศวกรรมเคมี พลังงาน หรืออุต

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 2 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการ งานฝ่ายผลิตระดับบริหาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Factory’s Facilities Management
 • Client Management / Self Motivated
 • 7-10 years relevant working experiences

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Regional Product Development Ceramics Bathroom
 • Casting Process
 • CAD Product Design Modeling Blocking

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Understand mechanical engineering drawings
 • To be able to speaking with simple English
 • To be able to make CMM automatic program

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 7 years experiences in manufacturing
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Thai, Male or Female Age 35 - 45 years old up

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Electrical or Mechanical Engineering
 • Good command in English and presentation skill
 • Have knowledge in GMP,HACCP,ISO

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • mold, die, tooling, design engineer
 • solid work, autocad
 • drawing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบเครื่องจักรกล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องไฮโดรลิค

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
 • ซ่อมบำรุง เครื่องเล่นเกม ในสาขา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in Math and Logical Thinking
 • Bachelor/Master graduated in Engineering related
 • Perform consultation and continuously support

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Facilities Management
 • Experience in management level Production
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • Strong Leadership skills
 • Experience in HDD field preferred

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electrical/Control & Instrumentation/Mechatronic
 • Experience in PLC or Scada system
 • Ability to effectively communicate in both Thai

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1-3 ปี ด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • ปวส ขึ้นไป มีความรู้ด้านเคมี
 • ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และพัฒนางานชุบโลหะ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
 • ดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในการผลิต
 • เพศชายหรือเพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage aggregates production volume
 • Control the operating budget and production cost
 • 5 years of working experience in mining

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Ensure project complies with engineering standards
 • Control budget for sub-projects/sub tasks
 • 3 years experiences in Project engineer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาอุตสาหการ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Industrial Engineer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in sand & quarry production process
 • Experience in Aggregates or Mining business
 • 3 years in managerial responsibilities

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Have experience min 1-2 years
 • Quality improvement support to each factory
 • Support & advise to User with accurate

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงาน Precast หรือโรงงานหล่อ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • Able to work at Ratchaburi contract around 2 years
 • Instruction to sub-contractors and local staffs

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering
 • 3 years of experience in Electrical maintenance,
 • Able to work “On Call” on weekends and holidays

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical / Mechanical.
 • At least 5 years of exp in Power Plant/ Biomass
 • Good command of English.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering.
 • 0-2 years of experience in Electrical maintenance.
 • Good command of English and computer literacy.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree in Engineer or related field.
 • 2-5 years in Quality control and Assurance field.
 • Good command in english and computer litercy.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in mechanical engineering
 • Good written and speaking English.
 • Fluent Computer literacy.

23-Mar-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical/Electrical
 • 2-5years’ exp. in Design Engineer
 • Knowledge in HMI or Vision system

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล